Powiat EA na liście powiatów "nadmorskich"
Dodane przez sp1egn dnia Październik 11 2011 13:32:12
Organizator Dni Morza otrzymał wniosek o zaliczenie powiatu elbląskiego (grodzkiego) jako powiatu leżącego nad morzem. Wnioskodawca (Jan SP2HMY) argumentował to faktem posiadania przez miasto portu o statusie portu morskiego.
Organizator postanowił rozpatrzyć wniosek pozytywnie.

W związku z tym, od roku 2012 lista powiatów "nadmorskich" zaliczanych jako mnożniki powiększy się o powiat EA. Jednocześnie stacje pracujące z terenu tego powiatu będą klasyfikowane w grupie I - stacji nadmorskich.

Dla przypomnienia podajemy alfabetyczny wykaz powiatów leżących na terenie województw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, CJ, CS, CU, DP, DY, EA, EB, EL, GD, GF, GL, GN, IY, KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, NR, OV, PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, UK, WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE.

Będzie on oowiązywał już od następnej edycji Dni Morza.