Regulamin Dni Morza
Regulamin XLIX edycji Dni Morza
(2020)


Nazwa i cel zawodów
Zawody Dni Morza. Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności operatorskich oraz promocja łączności ze stacjami nadmorskimi a także zachęcanie operatorów radiostacji amatorskich do organizowania wypraw do polskich latarni morskich.

Organizator
Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK w Szczecinie (skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin - 2). Strona WWW zawodów: http://dnimorza.ot14.pzk.org.pl

Uczestnicy
Zawody dostępne są dla licencjonowanych radiooperatorów stacji indywidualnych, klubowych i SWLs, którzy zobowiązani są do pracy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.
Za uczestników uważa się operatorów, którzy przeprowadzili w zawodach dowolna liczbę QSOs/HRDs w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do organizatora. Licencjonowani nadawcy nie mogą być klasyfikowani w grupie SWL.

Termin
Data zawodów: ostatnia niedziela czerwca (28.06.2020). Czas trwania: 05.00 do 07.00 UTC.
Wszystkie stacje biorące udział w zawodach obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

Pasma i emisje
Zawody odbywają się w paśmie 80m i 40m na CW i SSB, zgodnie z obowiązującym bandplanem. Nie zalicza się łączności crossband i crossmode.

Wywołanie
Na CW: Test SP
Na SSB: Wywołanie w zawodach Dni Morza

Klasyfikacje
Grupa I - stacje z powiatów nadmorskich (wg wykazu poniżej)
Grupa II - pozostałe stacje
Grupa III - stacje QRP - łamanie własnego znaku "/QRP" jest niedozwolone
Grupa IV - stacje nasłuchowe
Każdy zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.
Uwaga! Maksymalna moc radiostacji używanej w zawodach nie może przekraczać 100W.
W nagłówku pliku cabrillo oznaczenie grupy klasyfikacyjnej musi mieć postać "Grupa cyfra-rzymska", np. "Grupa III" W przypadku stacji wysyłającej log tylko do kontroli - "KF - CHECKLOG"

Wymiana raportów i grup kontrolnych
a) stacje pracujące z powiatów nadmorskich (grupa I) - RS(T) + skrót powiatu, np. 59(9) KP
b) stacje pracujące z latarni morskich - RS(T) + skrót powiatu+nr latarni morskiej, np. 59(9) SF15
c) pozostałe stacje nadające z terenu SP (grupa II) - RS(T) + skrót województwa, np. 59(9) B
d) stacje /mm - RS(T) + nr QSO, np. 59(9) 025 (obowiązuje ciągła numeracja łączności)
Z tą samą stacją na KF można przeprowadzić max. 4 łączności - po jednej na każdym paśmie i każdym rodzajem emisji.

Punktacja
za bezbłędne QSO/HRD - 1 pkt.
za bezbłędne QSO/HRD ze stacją pracująca .../mm - 2 pkt.
za bezbłędne QSO/HRD ze stacją pracująca z terenu latarni morskiej - 2 pkt.
za bezbłędne QSO/HRD ze stacją organizatora SN0SZ - 2 pkt.
Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne logując te dane przy rozbieżności czasu nie większej niż 5 minut.

Stacje nasłuchowe

- obowiązuje poprawne odebranie znaków obu stacji oraz nadawanych przez nie grup kontrolnych
- punkty i mnożniki przyznawane są za obie wykazane w nasłuchu stacje
- ta sama stacja może być wykazana w dzienniku (będzie zaliczona) jeden raz danym rodzajem emisji i na danym paśmie (maksymalnie 4 razy = 2 pasma x 2 emisje)
W kategorii SWL nie mogą być klasyfikowani licencjonowani nadawcy nawet jeśli nadal posiadają licencję SWL.

Mnożniki
Mnożnikami są powiaty nadmorskie wymienione poniżej. Mnożnik na danym paśmie liczy się jeden raz, niezależnie od emisji.
Praca z powiatu nadmorskiego automatycznie zalicza się jako własny mnożnik dla pasma, na którym dana stacja pracowała.

Wynik końcowy
Suma punktów z obu pasm x suma mnożników z obu pasm (+1 za każde pasmo). Nie ma potrzeby samodzielnego obliczania wyniku, ponieważ uczyni to program rozliczający zawody opracowany przez Marka SP7DQR.

Dzienniki zawodów
Organizator zaleca sporządzanie dzienników elektronicznych (darmowy program DQR_Log autorstwa SP7DQR dostępny
jest na stronie autora [www.sp7dqr.pl/zawody.php]). Dzienniki elektroniczne należy przesłać na adres: dnimorza@gmail.com podając w temacie wiadomości znak wywoławczy stosowany w zawodach.
Wymagany format Cabrillo; ewentualnie txt, fil. Dzienniki w formatach nie dających się przekonwertować do Cabrillo oraz z podanym czasem lokalnym (zamiast UTC) będą użyte tylko do kontroli.
Uczestnik może przysyłać log zawodów dowolną ilość razy - komisja weźmie pod uwagę ostatni przysłany w terminie dziennik (poprzednie będą automatycznie nadpisywane).
Dzienniki papierowe należy przesłać na adres: Polski Związek Krótkofalowców - Zachodniopomorski Oddział Terenowy w Szczecinie skr. poczt.599; 70-952 Szczecin w terminie do 31. lipca (decyduje data stempla pocztowego). Dzienniki przysłane po tym terminie będą użyte tylko do kontroli.

Nagrody
e-Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich stacji.
Statuetki dla stacji, które zajęły 1. miejsce w poszczególnych grupach.
Zawody zostaną rozliczone do 30 września, a wyniki zostaną opublikowane w periodykach krótkofalarskich oraz na stronie WWW zawodów.
Zawody rozliczane są za pomocą programu sprawdzającego autorstwa Marka SP7DQR.

Wykaz powiatów leżących na terenie województw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, CJ, CS, CU, DP, DY, EA, EB, EL, GD, GF, GL, GN, IY, KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, NR, OV, PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, UK, WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE.

Wykaz latarni morskich: 01 - Gdańsk Port Północny, 02 - Krynica Morska, 03 - Hel, 04 - Jastarnia, 05 - Rozewie, 06 - Stilo, 07 - Czołpino, 08 - Ustka, 09 - Jarosławiec, 10 - Darłowo, 11 - Gąski, 12 - Kołobrzeg, 13 - Niechorze, 14 - Kikut, 15 - Świnoujście.

Dyskwalifikacja
Rażące naruszenie zapisów regulaminu, niesportowe zachowanie (np. praca poza czasem zawodów) mogą skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Komisja zawodów
Decyzje komisji zawodów są ostateczne. Skład komisji zawodów SP1TMN, SP1EGN, SP1DOT.
Dzienniki stacji organizatora oraz komisji zawodów zostaną użyte tylko do kontroli.

 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.72
158,459 Unikalnych wizyt