Regulamin Dni Morza
Regulamin 53. edycji Dni Morza
(2024)
organizowanych przez Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie przy współudziale Środkowopomorskiego OT PZK w Koszalinie

Nazwa i cel zawodów
Zawody Dni Morza. Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności operatorskich oraz promocja łączności ze stacjami nadmorskimi.

Organizator
Organizatorem zawodów jest Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK w Szczecinie (skr. poczt. 599, 70 952 Szczecin-2). Współorganizatorem zawodów jest Środkowopomorski Oddział Terenowy PZK w Koszalinie. Strona WWW zawodów: http://dnimorza.ot14.pzk.org.pl

Uczestnicy
Zawody dostępne są dla licencjonowanych radiooperatorów stacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowców, którzy zobowiązani są do pracy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.
Za uczestników uważa się operatorów, którzy przeprowadzili w zawodach dowolna liczbę QSO's/HRD's w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do organizatora. Licencjonowani nadawcy nie mogą być klasyfikowani w grupie SWL.

Termin
Data zawodów: ostatnia niedziela czerwca (30.06.2024). Czas trwania: 05.00 do 06.59 UTC.
Wszystkie stacje biorące udział w zawodach obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

Pasma i emisje
Zawody odbywają się w paśmie 80m i 40m na CW i SSB, zgodnie z obowiązującym bandplanem. Nie zalicza się łączności crossband i crossmode.

Wywołanie
Na CW: Test SP
Na SSB: Wywołanie w zawodach Dni Morza

Klasyfikacje
stacje z powiatów nadmorskich (wg wykazu poniżej)
- Grupa I SSB
- Grupa I CW
- Grupa I MIX
pozostałe stacje (nadające z terenu Polski i zagranicy)
- Grupa II SSB
- Grupa II CW
- Grupa II MIX
stacje QRP - łamanie własnego znaku "/QRP" jest niedozwolone
- Grupa III SSB
- Grupa III CW
- Grupa III MIX
stacje nasłuchowe
- Grupa IV MIX
Każdy zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.
Uwaga! Maksymalna moc radiostacji używanej w zawodach nie może przekraczać 100W.
W nagłówku pliku cabrillo oznaczenie grupy klasyfikacyjnej musi mieć postać "Grupa cyfra-rzymska emisja", np. "Grupa III CW" W przypadku stacji wysyłającej log tylko do kontroli - "KF - CHECKLOG"

Wymiana raportów i grup kontrolnych
a) stacje pracujące z powiatów nadmorskich (grupa I) - RS(T) + skrót powiatu, np. 59(9) KP
b) stacje pracujące z latarni morskich - RS(T) + skrót powiatu + nr latarni morskiej, np. 59(9) SF15
Za pracę z terenu latarni morskiej uznaje się pracę w promieniu do 500m od terenu latarni.
c) pozostałe stacje nadające z terenu SP (grupa II) - RS(T) + skrót województwa, np. 59(9) B
d) stacje zagraniczne oraz /mm - RS(T) + nr QSO, np. 59(9) 025 (obowiązuje ciągła numeracja łączności)
Z tą samą stacją na KF można przeprowadzić max. 4 łączności - po jednej na każdym paśmie i każdym rodzajem emisji.

Punktacja
- za bezbłędne QSO/HRD - 1 pkt.
- za bezbłędne QSO/HRD ze stacją pracująca .../mm - 2 pkt.
- za bezbłędne QSO/HRD ze stacją pracująca z terenu latarni morskiej - 2 pkt.
- za bezbłędne QSO/HRD ze stacją organizatora (SN0SZ) - 2 pkt.
Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne logując te dane przy rozbieżności czasu nie większej niż 5 minut.

Stacje nasłuchowe
- obowiązuje poprawne odebranie znaków obu stacji oraz nadawanych przez nie grup kontrolnych.
- punkty i mnożniki przyznawane są za obie wykazane w nasłuchu stacje.
- ta sama stacja może być wykazana w dzienniku (będzie zaliczona) jeden raz danym rodzajem emisji i na danym paśmie (maksymalnie 4 razy = 2 pasma x 2 emisje).
W kategorii SWL nie mogą być klasyfikowani licencjonowani nadawcy nawet jeśli nadal posiadają licencję SWL.

Mnożniki
Mnożnikami są powiaty nadmorskie wymienione poniżej. Mnożnik na danym paśmie liczy się jeden raz, niezależnie od emisji.
Praca z powiatu nadmorskiego automatycznie zalicza się jako własny mnożnik dla pasma, na którym dana stacja pracowała.

Wynik końcowy
Suma punktów z obu pasm x suma mnożników z obu pasm (+1 za każde pasmo). Nie ma potrzeby samodzielnego obliczania wyniku, ponieważ uczyni to program rozliczający zawody opracowany przez Marka SP7DQR.

Dzienniki zawodów
Dzienniki wyłącznie w wersji elektronicznej należy przesłać do 15. lipca na adres: dnimorza@gmail.com podając w temacie wiadomości znak wywoławczy stosowany w zawodach (darmowy program DQR_Log autorstwa SP7DQR dostępny jest na stronie autora [http://www.sp7dqr.pl/zawody.php]).
Wymagany format Cabrillo; ewentualnie txt. Dzienniki w formatach nie dających się przekonwertować do Cabrillo oraz z podanym czasem lokalnym (zamiast UTC) będą użyte tylko do kontroli.
Uczestnik może przysyłać log zawodów dowolną ilość razy - komisja weźmie pod uwagę ostatni przysłany w terminie dziennik (poprzednie będą automatycznie nadpisywane).

Nagrody
e-Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich stacji.
Statuetki dla stacji, które zajęły 1. miejsce w poszczególnych grupach pod warunkiem, że w danej grupie będzie co najmniej 3 uczestników.
Zawody zostaną rozliczone do 1. września, a wyniki zostaną opublikowane na stronie WWW zawodów oraz w periodykach krótkofalarskich.
Zawody rozliczane są za pomocą programu sprawdzającego autorstwa Marka SP7DQR.

Wykaz powiatów leżących na terenie województw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, CJ, CS, CU, DP, DY, EA, EB, EL, GD, GF, GL, GN, IY, KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, NR, OV, PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, UK, WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE.

Wykaz latarni morskich: 01 - Gdańsk Port Północny, 02 - Krynica Morska, 03 - Hel, 04 - Jastarnia, 05 - Rozewie, 06 - Stilo, 07 - Czołpino, 08 - Ustka, 09 - Jarosławiec, 10 - Darłowo, 11 - Gąski, 12 - Kołobrzeg, 13 - Niechorze, 14 - Kikut, 15 - Świnoujście.

Dyskwalifikacja
Rażące naruszenie zapisów regulaminu, niesportowe zachowanie (np. praca poza czasem zawodów) mogą skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Komisja zawodów
Decyzje komisji zawodów są ostateczne. Skład komisji zawodów SP1TMN, SQ2NIA, SP1EGN, SP1DOT.
Dzienniki stacji organizatora oraz komisji zawodów zostaną użyte tylko do kontroli.

 
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
 
Wygenerowano w sekund: 0.02
222,729 Unikalnych wizyt